Obsah online nabídky
zeitlos design + vertriebs GmbH si vyhrazuje právo neodpovídat za aktuálnost a úplnost poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči společnosti zeitlos design + vertriebs GmbH za hmotnou nebo nehmotnou škodu způsobenou použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud není prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost ze strany společnosti zeitlos design + vertriebs GmbH.

Veškeré nabídky se mohou bez předchozího upozornění měnit a jsou nezávazné. zeitlos design + vertriebs GmbH si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale přestat publikovat.