Treść oferty internetowej
zeitlos design + vertriebs GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i kompletność udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec zeitlos design + vertriebs GmbH dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie udostępnionych informacji lub przez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że zeitlos design + vertriebs GmbH można udowodnić, że działała z premedytacją lub w wyniku rażącego zaniedbania.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i są niewiążące. zeitlos design + vertriebs GmbH zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.