Съдържание на онлайн офертата
zeitlos design + vertriebs GmbH си запазва правото да не носи отговорност за актуалността или пълнотата на предоставената информация. Искове за отговорност срещу zeitlos design + vertriebs GmbH, свързани с материални или нематериални вреди, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на неправилна или непълна информация, се изключват по принцип, доколкото няма доказателства за умисъл или груба небрежност от страна на zeitlos design + vertriebs GmbH.

Всички оферти могат да бъдат променяни без предизвестие и не са обвързващи. zeitlos design + vertriebs GmbH изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялата оферта без предизвестие или да прекрати публикуването временно или за постоянно.