1. Защита на данните накратко

Общи бележки

Следната информация предоставя прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани лично. За подробна информация по темата за защита на данните, моля, вижте нашата политика за поверителност, посочена под този текст.

Събиране на данни в нашия уебсайт

Кой носи отговорност за събирането на данни на този уебсайт?
Обработката на данни в този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Данните за контакт с него можете да намерите в отпечатъка на този уебсайт.

Как събираме вашите данни?
От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги предоставите. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на разглеждане на страницата). Тези данни се събират автоматично веднага след като влезете в нашия уебсайт.

За какво използваме вашите данни?
Част от данните се събират, за да се осигури безпроблемно предоставяне на уебсайта. Други данни могат да се използват за анализ на потребителското ви поведение.

Какви права имате по отношение на данните си?
Имате право по всяко време да получите безплатно информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от вас лични данни. Също така имате право да поискате коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка за тази цел, и за допълнителни въпроси по темата за защита на данните. Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни

Когато посещавате нашия уебсайт, поведението ви при сърфиране може да бъде статистически оценено. Това се прави предимно с помощта на „бисквитки“ и така наречените програми за анализ. Анализът на поведението ви при сърфиране обикновено е анонимен; поведението при сърфиране не може да бъде проследено до вас. Можете да възразите срещу този анализ или да го предотвратите, като не използвате определени инструменти. Подробна информация за това ще намерите в следващата декларация за защита на данните. Можете да възразите срещу този анализ. Ще ви информираме за възможностите за възражение в тази декларация за защита на данните.

2. Общи бележки и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на тези страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, които могат да бъдат използвани за идентифицирането ви лично. Тази политика за поверителност обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Тя също така обяснява как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че при предаването на данни в интернет (напр. комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.

Бележка относно отговорния орган

Администраторът на данни за този уебсайт е:

zeitlos design + vertriebs GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach

Телефон: 01805-003601
Електронна поща: info@zeitlos-vertrieb.de

Администраторът е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на лични данни (например имена, имейл адреси или други подобни).

Оттегляне на съгласието ви за обработка на данни

Много операции по обработване на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието, което вече сте дали, по всяко време. За тази цел е достатъчно да ни изпратите неофициално съобщение по електронна поща. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на закона за защита на данните съответното лице има право да подаде жалба до компетентния надзорен орган. Компетентният надзорен орган по въпросите на защитата на данните е държавният комисар по защита на данните на федералната провинция, в която се намира нашето дружество. Списък на длъжностните лица по защита на данните и техните данни за контакт можете да намерите на следния линк: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в общ, машинночетим формат. Ако поискате директно предаване на данните на друг администратор, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от „http://“ на „https://“, и по символа за заключване в реда на браузъра.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Криптирани платежни транзакции в този уебсайт

Ако след сключването на договор с разходи възникне задължение да ни предоставите данните си за плащане (напр. номера на сметката в случай на разрешение за директен дебит), тези данни са необходими за обработката на плащанията.

Платежните транзакции чрез общоприетите платежни средства (Visa/MasterCard, директен дебит) се извършват изключително чрез криптирана SSL или TLS връзка. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от „http://“ на „https://“ и по символа за заключване в реда на браузъра.

При криптирана комуникация данните за плащане, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, блокиране, изтриване

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да получите безплатна информация за съхраняваните от вас лични данни, техния произход и получател, както и за целта на обработката на данните и, ако е приложимо, право на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. За тази цел, както и за допълнителни въпроси по темата за личните данни, можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка.

Възражение срещу рекламни имейли

С настоящото се забранява използването на данните за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване, за изпращане на рекламни и информационни материали, които не са били изрично поискани. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на непоискано изпращане на рекламна информация, като например спам имейли.

3. Събиране на данни в нашия уебсайт

Бисквитки

Някои от интернет страниците използват така наречените „бисквитки“. Бисквитките не причиняват никаква вреда на вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките служат, за да направят нашата оферта по-удобна за ползване, по-ефективна и по-сигурна. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и се запазват от вашия браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените „бисквитки за сесия“. Те се изтриват автоматично в края на посещението ви. Други „бисквитки“ остават съхранени на вашето крайно устройство, докато не ги изтриете. Тези „бисквитки“ ни позволяват да разпознаем браузъра ви при следващото ви посещение.

Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за настройката на „бисквитките“ и да разрешавате „бисквитките“ само в отделни случаи, да изключвате приемането на „бисквитки“ за определени случаи или по принцип и да активирате автоматичното изтриване на „бисквитките“ при затваряне на браузъра. Ако деактивирате бисквитките, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация или за предоставяне на определени функции, които сте поискали (напр. функция „кошница за пазаруване“), се съхраняват въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на „бисквитки“ за технически безпроблемното и оптимизирано предоставяне на своите услуги. Доколкото се съхраняват други бисквитки (напр. бисквитки за анализ на поведението Ви при сърфиране), те се разглеждат отделно в настоящата декларация за защита на данните.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в т.нар. сървърни лог-файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

  • Тип и версия на браузъра
  • Използвана операционна система
  • URL адрес на препращача
  • Име на хоста на компютъра за достъп
  • Време на заявката към сървъра
  • IP адрес

Тези данни не са обединени с други източници на данни.

Събирането на тези данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от технически безпогрешното представяне и оптимизиране на своя уебсайт – за тази цел трябва да се събират регистрационните файлове на сървъра.

Форма за контакт

Ако ни изпратите запитване чрез формуляра за контакт, данните ви от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили в него, ще бъдат съхранени от нас с цел обработка на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Следователно обработката на данните, въведени във формуляра за контакт, се основава изключително на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време. За тази цел е достатъчна неформална комуникация по електронна поща до нас. Законосъобразността на операциите по обработване на данни, извършени до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или докато целта за съхранение на данните не отпадне (напр. след като сме приключили обработката на вашето запитване). Задължителните законови разпоредби – по-специално периодите на съхранение – остават незасегнати.

Регистрация в този уебсайт

Можете да се регистрирате на нашия уебсайт, за да използвате допълнителни функции на сайта. Ние използваме въведените за тази цел данни само за целите на използването на съответната оферта или услуга, за която сте се регистрирали. Задължителната информация, изисквана по време на регистрацията, трябва да бъде предоставена в пълен обем. В противен случай ще отхвърлим регистрацията.

За важни промени, например в обхвата на офертата или в случай на технически необходими промени, използваме предоставения при регистрацията имейл адрес, за да ви информираме по този начин.

Обработката на данните, въведени по време на регистрацията, се основава на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. За тази цел е достатъчно неформално съобщение по електронна поща до нас. Законосъобразността на вече извършената обработка на данни остава незасегната от оттеглянето.

Данните, събрани по време на регистрацията, ще бъдат съхранявани от нас, докато сте регистрирани на нашия уебсайт, след което ще бъдат изтрити. Законовите срокове за съхранение остават незасегнати.

Функцията за коментари на този уебсайт

При функцията за коментари на тази страница освен коментара ви се съхраняват и данни за това кога е създаден коментарът, вашият имейл адрес и, ако не публикувате анонимно, избраното от вас потребителско име.

Съхраняване на IP адреса
Нашата функция за коментари съхранява IP адресите на потребителите, които публикуват коментари. Тъй като не проверяваме коментарите на нашия сайт, преди да бъдат активирани, тези данни са ни необходими, за да можем да предприемем действия срещу автора в случай на законови нарушения като обиди или пропаганда.

Период на съхранение на коментарите
Коментарите и свързаните с тях данни (напр. IP адрес) се съхраняват и остават на нашия уебсайт, докато коментираното съдържание не бъде напълно изтрито или коментарите не трябва да бъдат изтрити по законови причини (напр. обидни коментари).

Правно основание
Съхраняването на коментарите се основава на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. За тази цел е достатъчно неформално съобщение по електронна поща до нас. Законосъобразността на вече извършените операции по обработване на данни остава незасегната от оттеглянето.

Данни за обработка (данни за клиенти и договори)

Събираме, обработваме и използваме лични данни само доколкото те са необходими за установяването, съдържанието или изменението на правоотношението (данни от опис). Това се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, б. „б“ от DSGVO, който разрешава обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки. Събираме, обработваме и използваме лични данни за използването на нашите интернет страници (данни за използването) само доколкото това е необходимо, за да се даде възможност на потребителя да използва услугата или за да му се издаде фактура.

Събраните данни на клиента се изтриват след приключване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията. Законоустановените срокове за съхранение остават незасегнати.

Предаване на данни при сключване на договор за онлайн магазини, търговци и изпращане на стоки

Предаваме лични данни на трети страни само ако това е необходимо в контекста на обработката на договора, например на дружествата, на които е възложена доставката на стоките, или на кредитната институция, на която е възложена обработката на плащанията. По-нататъшно предаване на данни не се извършва или се извършва само ако изрично сте дали съгласието си за това. Вашите данни няма да бъдат предавани на трети страни без Вашето изрично съгласие, например за рекламни цели.

Основанието за обработване на данни е чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO, който позволява обработването на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

Предаване на данни при сключване на договор за услуги и цифрово съдържание

Предаваме лични данни на трети страни само ако това е необходимо за изпълнението на договора, например на кредитната институция, на която е възложено обработването на плащанията.

Не се извършва по-нататъшно предаване на данни или само ако изрично сте дали съгласието си за предаването им. Вашите данни няма да бъдат предавани на трети страни без вашето изрично съгласие, например за рекламни цели.

Основанието за обработване на данни е чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO, който позволява обработването на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

4. Инструменти за анализ и реклама

Google Analytics

Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът е Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Google Анализ използва така наречените „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Генерираната от „бисквитката“ информация за използването на този уебсайт от Ваша страна обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Бисквитките на Google Analytics се съхраняват въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и своите реклами.

Анонимизиране на IP
Активирахме функцията за анонимизиране на IP адреса на този уебсайт. Това означава, че вашият IP адрес се съкращава от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде предаден на САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, на оператора на уебсайта. IP адресът, предаден от Вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Плъгин на браузъра
Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете съответните настройки на браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Освен това можете да предотвратите събирането на данни, генерирани от „бисквитките“ и свързани с използването на уебсайта от Ваша страна (вкл. Вашия IP адрес), за Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна под следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Възражение срещу събирането на данни
Можете да предотвратите събирането на вашите данни от Google Analytics, като кликнете върху следната връзка. Ще бъде зададена бисквитка за отказ, която ще предотврати събирането на вашите данни при бъдещи посещения на този уебсайт: Деактивиране на Google Анализ. Можете да намерите повече информация за обработката на потребителски данни с Google Analytics в политиката за поверителност на Google.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Обработка на данни за поръчки
Сключили сме договор за обработка на данни с Google и изцяло изпълняваме строгите изисквания на германските органи за защита на данните при използването на Google Analytics.

Демографски характеристики в Google Analytics
Този уебсайт използва функцията „демографски характеристики“ на Google Analytics. Това позволява да се генерират отчети, които съдържат данни за възрастта, пола и интересите на посетителите на сайта. Тези данни идват от реклами, базирани на интереси, от Google, както и от данни за посетителите от трети страни доставчици. Тези данни не могат да бъдат отнесени към конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време чрез настройките на рекламата във Вашия акаунт в Google или по принцип да забраните събирането на Вашите данни от Google Analytics, както е показано в точката „Възражение срещу събирането на данни“.