1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές σημειώσεις

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου που παρατίθεται κάτω από το παρόν κείμενο.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;
Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στο αποτύπωμα αυτού του ιστότοπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;
Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος προβολής της σελίδας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε στον ιστότοπό μας.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;
Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η παροχή του ιστότοπου χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων χωρίς χρέωση ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα για το σκοπό αυτό και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Εργαλεία και εργαλεία ανάλυσης τρίτων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με cookies και τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς πλοήγησής σας είναι συνήθως ανώνυμη- η συμπεριφορά πλοήγησης δεν μπορεί να εντοπιστεί σε εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την ανάλυση ή να την αποτρέψετε, μη χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό θα βρείτε στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις δυνατότητες εναντίωσης στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. Γενικές σημειώσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων δεν είναι δυνατή.

Σημείωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για αυτόν τον ιστότοπο είναι:

zeitlos design + vertriebs GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach

Τηλέφωνο: 01805-003601
E-mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, αρκεί μια ανεπίσημη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων είναι ο κρατικός επίτροπος προστασίας δεδομένων του ομοσπονδιακού κρατιδίου στο οποίο εδρεύει η εταιρεία μας. Κατάλογο των υπευθύνων προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να σας παραδώσουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτους σε κοινό, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπου, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Κρυπτογραφημένες συναλλαγές πληρωμών σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν, μετά τη σύναψη σύμβασης με έξοδα, υπάρχει υποχρέωση να μας παράσχετε τα δεδομένα πληρωμής σας (π.χ. αριθμό λογαριασμού σε περίπτωση εξουσιοδότησης άμεσης χρέωσης), τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών.

Οι συναλλαγές πληρωμών μέσω των κοινών μέσων πληρωμής (Visa/MasterCard, άμεση χρέωση) πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Με την κρυπτογραφημένη επικοινωνία, τα δεδομένα πληρωμής που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα δωρεάν πληροφόρησης σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, κατά περίπτωση, το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής των δεδομένων αυτών. Για το σκοπό αυτό, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα.

Ένσταση σε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ζητηθεί ρητά. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως τα μηνύματα spam.

3. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Cookies

Ορισμένες από τις σελίδες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα “session cookies”. Διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Τα cookies που απαιτούνται για την εκτέλεση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που έχετε ζητήσει (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει cookies για την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εφόσον αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγησή σας), αυτά αντιμετωπίζονται χωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι τα εξής:

  • Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά άψογη παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του – για το σκοπό αυτό πρέπει να συλλέγονται τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό αρκεί μια ανεπίσημη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του ερωτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που εισάγονται για το σκοπό αυτό μόνο για τη χρήση της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται πλήρως. Σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίψουμε την εγγραφή.

Για σημαντικές αλλαγές, για παράδειγμα στο πεδίο εφαρμογής της προσφοράς ή σε περίπτωση τεχνικά αναγκαίων αλλαγών, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά την εγγραφή σας για να σας ενημερώσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται κατά την εγγραφή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, αρκεί μια ανεπίσημη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή θα αποθηκεύονται από εμάς για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας και στη συνέχεια θα διαγράφονται. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης δεν επηρεάζονται.

Λειτουργία σχολιασμού σε αυτόν τον ιστότοπο

Για τη λειτουργία σχολιασμού σε αυτή τη σελίδα, εκτός από το σχόλιό σας, θα αποθηκεύονται λεπτομέρειες σχετικά με το πότε δημιουργήθηκε το σχόλιο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, εάν δεν δημοσιεύετε ανώνυμα, το όνομα χρήστη που έχετε επιλέξει.

Αποθήκευση της διεύθυνσης IP
Η λειτουργία σχολίων μας αποθηκεύει τις διευθύνσεις IP των χρηστών που δημοσιεύουν σχόλια. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε τα σχόλια στον ιστότοπό μας πριν από την ενεργοποίησή τους, χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να είμαστε σε θέση να λάβουμε μέτρα κατά του συντάκτη σε περίπτωση νομικών παραβάσεων, όπως προσβολές ή προπαγάνδα.

Περίοδος αποθήκευσης των παρατηρήσεων
Τα σχόλια και τα σχετικά δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP) αποθηκεύονται και παραμένουν στον ιστότοπό μας έως ότου το περιεχόμενο των σχολίων διαγραφεί πλήρως ή τα σχόλια πρέπει να διαγραφούν για νομικούς λόγους (π.χ. προσβλητικά σχόλια).

Νομική βάση
Η αποθήκευση των σχολίων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, αρκεί μια ανεπίσημη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δεδομένα επεξεργασίας (δεδομένα πελατών και συμβάσεων)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, το περιεχόμενο ή την τροποποίηση της έννομης σχέσης (δεδομένα απογραφής). Αυτό γίνεται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των σελίδων μας στο διαδίκτυο (δεδομένα χρήσης) μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή για να χρεωθεί ο χρήστης.

Τα δεδομένα πελατών που συλλέγονται θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Διαβίβαση δεδομένων κατά τη σύναψη σύμβασης για ηλεκτρονικά καταστήματα, εμπόρους και αποστολή αγαθών

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της επεξεργασίας της σύμβασης, για παράδειγμα στις εταιρείες που είναι επιφορτισμένες με την παράδοση των αγαθών ή στο πιστωτικό ίδρυμα που είναι επιφορτισμένο με τη διεκπεραίωση της πληρωμής. Περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων δεν πραγματοποιείται ή μόνο εάν έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

Διαβίβαση δεδομένων κατά τη σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, για παράδειγμα στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αναλάβει την επεξεργασία των πληρωμών.

Δεν θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων ή μόνο εάν έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

4. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”. Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Τα cookies της Google Analytics αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 (1) lit. f DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.

Ανωνυμοποίηση IP
Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταδοθεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης
Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ένσταση στη συλλογή δεδομένων
Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο θα αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια μελλοντικών επισκέψεων σε αυτόν τον ιστότοπο: Απενεργοποίηση του Google Analytics. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Επεξεργασία δεδομένων παραγγελίας
Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων παραγγελίας με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά στο Google Analytics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία “δημογραφικά χαρακτηριστικά” του Google Analytics. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google καθώς και από δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων διαφήμισης στο λογαριασμό σας στη Google ή να απαγορεύσετε γενικά τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως φαίνεται στο στοιχείο “Ένσταση στη συλλογή δεδομένων”.