1. Zaštita podataka na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite našu web stranicu. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na našoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?
Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u impresumu ove web stranice.

Kako prikupljamo Vaše podatke?
S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih priopćite. To mogu biti, na primjer, podaci koje unosite u obrazac za kontakt.

Ostale podatke automatski bilježe naši IT sustavi kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pregleda stranice). Ovi se podaci automatski prikupljaju čim uđete na našu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?
Dio podataka prikuplja se kako bi se osiguralo da se web stranica prikazuje bez pogrešaka. Ostali podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?
Imate pravo u bilo kojem trenutku besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak, blokiranje ili brisanje ovih podataka. U svakom trenutku nas možete kontaktirati na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite našu web stranicu, vaše ponašanje u surfanju može se statistički ocijeniti. To se uglavnom radi pomoću kolačića i takozvanih programa za analizu. Analiza vašeg ponašanja pri surfanju obično je anonimna; ponašanje surfanja ne može se povezati s vama. Možete se usprotiviti ovoj analizi ili je spriječiti ako ne koristite određene alate. Detaljne informacije o tome pronaći ćete u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka. Možete prigovoriti ovoj analizi. Obavijestit ćemo vas o mogućnostima prigovora u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Opće informacije i obvezne informacije

zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu Vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka na internetu (npr. kod komunikacije e-poštom) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj stranici je:

zeitlos design + vertriebs GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach

Telefon: 01805-003601
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o namjeni i načinu obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Opoziv Vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Privolu koju ste već dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljna je neformalna poruka putem e-maila. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva.

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja zakona o zaštiti podataka, dotična osoba ima pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu. Nadležno nadzorno tijelo za pitanja zaštite podataka je državni službenik za zaštitu podataka savezne države u kojoj je sjedište naše tvrtke. Popis službenika za zaštitu podataka i njihove kontakt podatke možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripcija. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se redak adrese preglednika mijenja iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, podatke koje nam šaljete treće strane ne mogu čitati.

Šifrirane platne transakcije na ovoj web stranici

Ako nakon sklapanja ugovora uz naknadu postoji obveza slanja podataka o plaćanju (npr. broj računa za autorizaciju izravnog terećenja), ti su podaci potrebni za obradu plaćanja.

Platne transakcije uobičajenim sredstvima plaćanja (Visa/MasterCard, izravno terećenje) obavljaju se isključivo putem kriptirane SSL ili TLS veze. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se redak adrese preglednika mijenja iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Uz šifriranu komunikaciju, vaše podatke o plaćanju koje nam šaljete treće strane ne mogu čitati.

Informacije, blokiranje, brisanje

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak, blokiranje ili brisanje tih podataka na bilo kada. U svakom trenutku nas možete kontaktirati na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja u vezi s osobnim podacima.

Prigovor na reklamne pošte

Ovime se protivimo korištenju kontaktnih podataka objavljenih kao dio obveze impresuma za slanje neželjenog reklamnog i informativnog materijala. Operateri stranice izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenih reklama, poput neželjene e-pošte.

3. Prikupljanje podataka na našoj web stranici

Cookies

Neke od web stranica koriste takozvane kolačiće. Kolačići ne oštećuju vaše računalo i ne sadrže viruse. Kolačići služe kako bi našu ponudu učinili korisnijom, učinkovitijom i sigurnijom. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i spremaju u vaš preglednik.

Većina kolačića koje koristimo su takozvani “kolačići sesije”. Automatski se brišu nakon vašeg posjeta. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete. Ovi kolačići nam omogućuju da prepoznamo vaš preglednik prilikom vaše sljedeće posjete.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Kolačići koji su potrebni za provođenje procesa elektroničke komunikacije ili za pružanje određenih funkcija koje želite (npr. funkcija košarice za kupnju) pohranjuju se na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranjivanje kolačića za tehnički besprijekorno i optimizirano pružanje svojih usluga. U mjeri u kojoj se pohranjuju drugi kolačići (npr. kolačići za analizu vašeg ponašanja pri surfanju), oni se tretiraju zasebno u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Dnevnici poslužitelja

Pružatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane log datoteke poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski šalje. Ovi su:

  • Vrsta i verzija preglednika
  • operativni sustav koji se koristi
  • URL preporuke
  • Ime glavnog računala koje pristupa
  • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
  • IP adresa

Ovi se podaci ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci prikupljaju na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. Upravitelj web stranice ima legitiman interes za tehnički besprijekoran prikaz i optimizaciju svoje web stranice – u tu svrhu moraju se snimiti log datoteke poslužitelja.

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju naknadnih pitanja. Ne prosljeđujemo te podatke bez vašeg pristanka.

Obrada podataka unesenih u obrazac za kontakt temelji se stoga isključivo na vašem pristanku (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR). Ovu suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljna je neformalna poruka putem e-maila. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost postupaka obrade podataka provedenih do opoziva.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete privolu za pohranu ili dok svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Registracija na ovoj stranici

Možete se registrirati na našoj web stranici za korištenje dodatnih funkcija na stranici. U tu svrhu unesene podatke koristimo samo u svrhu korištenja pojedine ponude ili usluge za koju ste se registrirali. Obvezne informacije koje se traže prilikom registracije moraju biti navedene u cijelosti. U protivnom ćemo odbiti registraciju.

Za važne promjene, poput opsega ponude ili tehnički nužnih promjena, koristimo e-mail adresu navedenu prilikom registracije kako bismo vas na ovaj način obavijestili.

Podaci uneseni prilikom registracije obrađuju se na temelju Vašeg pristanka (čl. 6 (1) (a) GDPR). Svaki pristanak koji ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljna je neformalna poruka putem e-maila. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je već izvršena.

Podatke prikupljene tijekom registracije čuvat ćemo sve dok ste registrirani na našoj web stranici, a zatim ćemo ih izbrisati. Zakonska razdoblja čuvanja ostaju nepromijenjena.

funkciju komentara na ovoj web stranici

Za funkciju komentiranja na ovoj stranici, osim vašeg komentara, bit će pohranjeni podaci o vremenu kada je komentar kreiran, vašoj e-mail adresi i, ako ne objavljujete anonimno, korisničko ime koje ste odabrali.

Pohranjivanje IP adrese
Naša funkcija komentara sprema IP adrese korisnika koji pišu komentare. Budući da ne provjeravamo komentare na našim stranicama prije nego što se aktiviraju, ti su nam podaci potrebni kako bismo mogli poduzeti mjere protiv autora u slučaju kršenja zakona poput uvreda ili propagande.

Trajanje pohrane komentara
Komentari i povezani podaci (npr. IP adresa) pohranjuju se i ostaju na našoj web stranici sve dok se komentirani sadržaj u potpunosti ne izbriše ili se komentari moraju izbrisati iz pravnih razloga (npr. uvredljivi komentari).

pravni temelj
Komentari se pohranjuju na temelju Vašeg pristanka (čl. 6 (1) (a) GDPR). Svaki pristanak koji ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljna je neformalna poruka putem e-maila. Opoziv ne utječe na zakonitost postupaka obrade podataka koji su se već dogodili.

Obrada podataka (podaci o kupcima i ugovoru)

Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u mjeri u kojoj su nužni za uspostavu, sadržaj ili promjenu pravnog odnosa (inventurni podaci). To se temelji na članku 6. stavku 1. točki b GDPR-a, koji dopušta obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mjera. Osobne podatke o korištenju naše web stranice (podatke o korištenju) prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da korisniku omogućimo korištenje usluge ili da korisniku naplatimo račun.

Prikupljeni podaci o kupcima bit će izbrisani nakon završetka narudžbe ili raskida poslovnog odnosa. Zakonska razdoblja čuvanja ostaju nepromijenjena.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora za online trgovine, trgovce i otpremu robe

Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to potrebno u kontekstu obrade ugovora, na primjer tvrtki kojoj je povjerena isporuka robe ili banci odgovornoj za obradu plaćanja. Daljnji prijenos podataka se ne odvija ili samo ako ste izričito pristali na prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, primjerice u reklamne svrhe.

Osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a, koji dopušta obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mjera.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora o uslugama i digitalnom sadržaju

Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to potrebno u okviru obrade ugovora, na primjer banci odgovornoj za obradu plaćanja.

Daljnji prijenos podataka se ne odvija ili samo ako ste izričito pristali na prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, primjerice u reklamne svrhe.

Osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a, koji dopušta obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mjera.

4. Alati za analizu i oglašavanje

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analize Google Analytics. Pružatelj je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics koristi takozvane “kolačiće”. To su tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje omogućuju analizu vašeg korištenja web stranice. Podaci koje generira kolačić o vašem korištenju ove web stranice obično se prenose na Google poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju.

Google Analytics kolačići pohranjuju se na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za analizu ponašanja korisnika kako bi optimizirao i svoju web stranicu i svoje oglašavanje.

IP anonimizacija
Aktivirali smo funkciju IP anonimizacije na ovoj web stranici. Kao rezultat toga, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prije nego što se prenese u SAD. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa bit će poslana Google poslužitelju u SAD-u i tamo skraćena. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove podatke za procjenu vašeg korištenja web stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice i pružanje drugih usluga povezanih s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta operateru web stranice. IP adresa koju prenosi vaš preglednik kao dio Google Analytics neće se spajati s drugim Google podacima.

dodatak za preglednik
Možete spriječiti pohranjivanje kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera preglednika; međutim, želimo vam istaknuti da u ovom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u cijelosti. Također možete spriječiti Google da prikuplja podatke koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) i da Google obrađuje te podatke tako da preuzmete dodatak za preglednik dostupan na sljedećoj poveznici i instalirate ga: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prigovor na prikupljanje podataka
Možete spriječiti Google Analytics da prikuplja vaše podatke klikom na sljedeću poveznicu. Postavit će se kolačić za isključivanje kako bi se spriječilo prikupljanje vaših podataka prilikom budućih posjeta ovoj web stranici: Google Analytics deaktivieren. Više informacija o tome kako Google Analytics postupa s korisničkim podacima možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Obrada podataka o narudžbi
S Googleom smo sklopili ugovor o obradi podataka o narudžbama i u potpunosti primjenjujemo stroge zahtjeve njemačkih tijela za zaštitu podataka pri korištenju Google Analyticsa.

Demografske karakteristike u Google Analyticsu
Ova web stranica koristi funkciju “demografske karakteristike” Google Analyticsa. To omogućuje izradu izvješća koja sadrže izjave o dobi, spolu i interesima posjetitelja stranice. Ovi podaci dolaze iz oglašavanja temeljenog na interesu od Googlea i podataka o posjetiteljima od trećih strana. Ovi se podaci ne mogu dodijeliti određenoj osobi. Ovu funkciju možete deaktivirati u bilo kojem trenutku putem postavki oglasa na svom Google računu ili općenito zabraniti prikupljanje vaših podataka od strane Google Analytics kao što je opisano u točki „Prigovor na prikupljanje podataka“.