1. Duomenų apsauga iš pirmo žvilgsnio

Bendrosios pastabos

Toliau pateikiama paprasta informacija apie tai, kas vyksta su jūsų asmens duomenimis, kai lankotės mūsų svetainėje. Asmens duomenys – tai bet kokie duomenys, pagal kuriuos galima jus asmeniškai identifikuoti. Išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugą rasite po šiuo tekstu pateiktoje mūsų privatumo politikoje.

Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?
Duomenis šioje svetainėje tvarko svetainės operatorius. Jo kontaktinius duomenis galite rasti šios svetainės spaudinyje.

Kaip renkame jūsų duomenis?
Viena vertus, jūsų duomenys renkami, kai juos mums pateikiate. Tai gali būti, pavyzdžiui, duomenys, kuriuos įvedate į kontaktinę formą.

Kitus duomenis automatiškai renka mūsų IT sistemos, kai lankotės svetainėje. Tai daugiausia techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio peržiūros laikas). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik įeinate į mūsų svetainę.

Kam naudojame jūsų duomenis?
Dalis duomenų renkama siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų teikiama be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų naudotojo elgsenai analizuoti.

Kokias teises turite dėl savo duomenų?
Turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir paskirtį. Taip pat turite teisę prašyti ištaisyti, užblokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Šiuo tikslu ir kitais klausimais duomenų apsaugos tema bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis atspaude nurodytu adresu. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Trečiųjų šalių analizės įrankiai ir priemonės

Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų naršymo elgesys gali būti statistiškai vertinamas. Tai pirmiausia daroma naudojant slapukus ir vadinamąsias analizės programas. Jūsų naršymo elgsenos analizė paprastai yra anoniminė; jūsų naršymo elgsenos negalima atsekti. Galite nesutikti su šia analize arba užkirsti jai kelią nenaudodami tam tikrų įrankių. Išsamią informaciją apie tai rasite šioje duomenų apsaugos deklaracijoje. Galite nesutikti su šia analize. Apie prieštaravimo galimybes informuosime šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

2. Bendrosios pastabos ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šių puslapių valdytojai labai rimtai rūpinasi jūsų asmens duomenų apsauga. Jūsų asmens duomenis tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos taisyklių bei šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Kai naudojatės šia svetaine, renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų asmeninę tapatybę. Šioje privatumo politikoje paaiškinta, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Joje taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai daroma.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., susirašinėjimas el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Pastaba apie atsakingą įstaigą

Šios svetainės duomenų valdytojas yra:

zeitlos design + vertriebs GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach

Telefonas: 01805-003601
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais nustato asmens duomenų (pvz., vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslus ir priemones.

Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Daugelis duomenų tvarkymo operacijų galimos tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Jau duotą sutikimą galite bet kada atšaukti. Tam pakanka neoficialaus pranešimo el. paštu. Iki atšaukimo atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui atšaukimas įtakos neturi.

Teisė kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją

Duomenų apsaugos teisės pažeidimų atveju atitinkamas asmuo turi teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Kompetentinga priežiūros institucija duomenų apsaugos klausimais yra federalinės žemės, kurioje įsikūrusi mūsų įmonė, duomenų apsaugos įgaliotinis. Duomenų apsaugos pareigūnų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis rasite šioje nuorodoje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę reikalauti, kad duomenys, kuriuos tvarkome automatiškai pagal jūsų sutikimą arba vykdydami sutartį, būtų perduoti jums arba trečiajai šaliai bendru, kompiuterio skaitomu formatu. Jei prašote tiesiogiai perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai bus padaryta tik tiek, kiek tai techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pavyzdžiui, užsakymų ar užklausų, kurias siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, perdavimą, šioje svetainėje naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Užšifruotą ryšį atpažinsite pagal tai, kad naršyklės adreso eilutė pasikeičia iš „http://” į „https://” ir pagal spynos simbolį naršyklės eilutėje.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti jūsų mums perduodamų duomenų.

Šifruotos mokėjimo operacijos šioje svetainėje

Jei sudarius sutartį su išlaidomis atsiranda prievolė pateikti mums savo mokėjimo duomenis (pvz., sąskaitos numerį tiesioginio debeto leidimo atveju), šie duomenys reikalingi mokėjimams apdoroti.

Mokėjimo operacijos bendromis mokėjimo priemonėmis (Visa/MasterCard, tiesioginis debetas) atliekamos tik šifruotu SSL arba TLS ryšiu. Užšifruotą ryšį atpažinsite pagal tai, kad naršyklės adreso eilutė pasikeičia iš „http://” į „https://” ir pagal spynos simbolį naršyklės eilutėje.

Naudojant šifruotą ryšį, jūsų mokėjimo duomenų, kuriuos perduodate mums, negali perskaityti trečiosios šalys.

Informacija, blokavimas, ištrynimas

Vadovaudamiesi galiojančiomis teisinėmis nuostatomis, turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomus asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei taikoma, teisę ištaisyti, užblokuoti arba ištrinti šiuos duomenis. Šiuo tikslu, taip pat dėl papildomų klausimų asmens duomenų tema galite bet kada kreiptis į mus atspaude nurodytu adresu.

Prieštaravimas dėl reklaminių el. laiškų

Draudžiama naudoti kontaktinę informaciją, paskelbtą vykdant spausdinimo įsipareigojimą, siunčiant reklaminę ir informacinę medžiagą, kurios nebuvo aiškiai paprašyta. Puslapių valdytojai aiškiai pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų, jei siunčiama nepageidaujama reklaminė informacija, pavyzdžiui, nepageidaujami elektroniniai laiškai.

3. Duomenų rinkimas mūsų svetainėje

Slapukai

Kai kuriuose interneto puslapiuose naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai nedaro jokios žalos jūsų kompiuteriui ir juose nėra virusų. Slapukai padeda padaryti mūsų pasiūlymą patogesnį, efektyvesnį ir saugesnį. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje įrašo ir išsaugo jūsų naršyklė.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji sesijos slapukai. Jie automatiškai ištrinami pasibaigus jūsų apsilankymui. Kiti slapukai lieka saugomi jūsų galiniame įrenginyje, kol juos ištrinate. Šie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kito apsilankymo metu.

Galite nustatyti naršyklę taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų nustatymą ir leisti slapukus tik atskirais atvejais, neleisti priimti slapukų tam tikrais atvejais arba apskritai ir įjungti automatinį slapukų ištrynimą uždarant naršyklę. Jei slapukus išjungsite, šios svetainės funkcionalumas gali būti ribotas.

Slapukai, kurie reikalingi elektroninio bendravimo procesui vykdyti arba tam tikroms jūsų prašomoms funkcijoms (pvz., pirkinių krepšelio funkcijai) atlikti, saugomi remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad galėtų techniškai be klaidų ir optimaliai teikti savo paslaugas. Jei saugomi kiti slapukai (pvz., slapukai, skirti jūsų naršymo elgsenai analizuoti), jie šioje duomenų apsaugos deklaracijoje aptariami atskirai.

Serverio žurnalo failai

Puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Tai yra:

  • Naršyklės tipas ir versija
  • Naudojama operacinė sistema
  • Nukreipiančiojo URL
  • Prisijungiančio kompiuterio prie kompiuterio prievado vardas
  • Serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys renkami remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą techniškai be klaidų pateikti ir optimizuoti savo svetainę – šiuo tikslu turi būti renkami serverio žurnalo failai.

Kontaktinė forma

Jei siunčiate mums užklausas per kontaktinę formą, jūsų užklausos formoje pateiktus duomenis, įskaitant joje nurodytus kontaktinius duomenis, saugosime užklausos nagrinėjimo tikslais ir tolesnių klausimų atveju. Be jūsų sutikimo šių duomenų neperduodame.

Todėl kontaktinėje formoje įvestų duomenų tvarkymas grindžiamas tik jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Šį sutikimą galite bet kada atšaukti. Šiuo tikslu pakanka neoficialaus pranešimo mums elektroniniu paštu. Iki atšaukimo atliktų duomenų tvarkymo operacijų teisėtumui atšaukimas įtakos neturi.

Kontaktinėje formoje įvesti duomenys liks pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą juos saugoti arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo (pvz., baigę tvarkyti jūsų užklausą). Privalomos teisinės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Registracija šioje svetainėje

Norėdami naudotis papildomomis svetainės funkcijomis, galite užsiregistruoti mūsų svetainėje. Šiuo tikslu įvestus duomenis naudojame tik tam, kad galėtume naudotis atitinkamu pasiūlymu ar paslauga, kuriai užsiregistravote. Registracijos metu prašoma privaloma informacija turi būti pateikta visa. Priešingu atveju registraciją atmesime.

Apie svarbius pokyčius, pavyzdžiui, pasiūlymo apimties arba techniškai būtinus pakeitimus, informuojame registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.

Registracijos metu įvestų duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Šiuo tikslu pakanka neoficialaus pranešimo mums el. paštu. Atšaukimas neturi įtakos jau atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui.

Registracijos metu surinktus duomenis saugosime tol, kol būsite užsiregistravę mūsų svetainėje, o vėliau jie bus ištrinti. Teisiniai saugojimo laikotarpiai lieka nepakeisti.

Komentarų funkcija šioje svetainėje

Naudojant komentarų funkciją šiame puslapyje, be jūsų komentaro, bus saugoma informacija apie komentaro sukūrimo laiką, jūsų el. pašto adresas ir, jei rašote ne anonimiškai, jūsų pasirinktas naudotojo vardas.

IP adreso saugojimas
Mūsų komentarų funkcija saugo komentarus rašančių naudotojų IP adresus. Kadangi mes netikriname komentarų savo svetainėje prieš juos aktyvuodami, šie duomenys mums reikalingi tam, kad galėtume imtis veiksmų prieš autorių teisinių pažeidimų, pavyzdžiui, įžeidinėjimo ar propagandos, atveju.

Pastabų saugojimo laikotarpis
Komentarai ir su jais susiję duomenys (pvz., IP adresas) saugomi ir lieka mūsų svetainėje tol, kol komentarų turinys visiškai ištrinamas arba kol komentarai turi būti ištrinami dėl teisinių priežasčių (pvz., įžeidžiantys komentarai).

Teisinis pagrindas
Komentarai saugomi remiantis jūsų sutikimu (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Šiuo tikslu pakanka neoficialaus pranešimo mums el. paštu. Atšaukimas neturi įtakos jau atliktų duomenų tvarkymo operacijų teisėtumui.

Duomenų tvarkymas (klientų ir sutarčių duomenys)

Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis tik tiek, kiek jie yra būtini teisiniams santykiams (inventoriaus duomenys) nustatyti, papildyti ar pakeisti. Tai daroma remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktu, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis sutarties vykdymo arba ikisutartinių priemonių tikslais. Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis apie naudojimąsi mūsų interneto puslapiais (naudojimo duomenys) tik tiek, kiek tai būtina, kad naudotojas galėtų naudotis paslauga arba kad naudotojui būtų išrašyta sąskaita.

Surinkti kliento duomenys bus ištrinti įvykdžius užsakymą arba nutraukus verslo santykius. Įstatymuose numatyti saugojimo laikotarpiai lieka nepakeisti.

Duomenų perdavimas sudarant internetinių parduotuvių, prekybininkų ir prekių išsiuntimo sutartį

Asmens duomenis trečiosioms šalims perduodame tik tuo atveju, jei tai būtina vykdant sutartį, pavyzdžiui, įmonėms, kurioms patikėtas prekių pristatymas, arba kredito įstaigai, kuriai pavesta tvarkyti mokėjimą. Duomenys toliau neperduodami arba perduodami tik tuo atveju, jei aiškiai sutikote, kad jie būtų perduoti. Jūsų duomenys be jūsų aiškaus sutikimo nebus perduodami trečiosioms šalims, pavyzdžiui, reklamos tikslais.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba ikisutartines priemones.

Duomenų perdavimas sudarant paslaugų ir skaitmeninio turinio sutartį

Asmens duomenis trečiosioms šalims perduodame tik tuo atveju, jei tai būtina sutarčiai vykdyti, pavyzdžiui, kredito įstaigai, kuriai pavesta tvarkyti mokėjimus.

Duomenys toliau nebus perduodami arba bus perduodami tik tuo atveju, jei aiškiai sutiksite, kad duomenys būtų perduodami. Jūsų duomenys be jūsų aiškaus sutikimo nebus perduodami trečiosioms šalims, pavyzdžiui, reklamos tikslais.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba ikisutartines priemones.

4. Analizės įrankiai ir reklama

Google Analytics

Šioje svetainėje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos „Google Analytics” funkcijos. Teikėjas yra „Google Inc”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

„Google Analytics” naudoja vadinamuosius slapukus. Tai tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti jūsų naudojimąsi svetaine. Slapukų sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama į „Google” serverį JAV ir ten saugoma.

„Google Analytics” slapukai saugomi remiantis DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojų elgseną, kad galėtų optimizuoti savo svetainę ir reklamą.

IP anonimizavimas
Šioje svetainėje įjungėme IP anonimizavimo funkciją. Tai reiškia, kad „Google” sutrumpina jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiosiose šalyse prieš perduodama jį į JAV. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į „Google” serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google” naudos šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, sudarytų svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės operatoriui. Jūsų naršyklės perduotas IP adresas, kuris yra „Google Analytics” dalis, nebus sujungtas su kitais „Google” duomenimis.

Naršyklės įskiepis
Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju gali būti, jog negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, galite neleisti rinkti „Google” slapukų generuojamų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat neleisti „Google” tvarkyti šių duomenų atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį rasite pagal šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prieštaravimas dėl duomenų rinkimo
Galite neleisti, kad „Google Analytics” rinktų jūsų duomenis, spustelėję šią nuorodą. Bus nustatytas atsisakymo slapukas, kuris neleis rinkti jūsų duomenų ateityje lankantis šioje svetainėje: Deaktyvuokite „Google Analytics. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics” tvarko naudotojų duomenis, rasite „Google” privatumo politikoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Užsakymų duomenų tvarkymas
Su „Google” esame sudarę užsakymo duomenų tvarkymo sutartį ir visiškai įgyvendiname griežtus Vokietijos duomenų apsaugos institucijų reikalavimus, kai naudojame „Google Analytics”.

Demografinės charakteristikos „Google Analytics
Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics” funkcija „demografinės charakteristikos”. Tai leidžia kurti ataskaitas, kuriose pateikiami teiginiai apie svetainės lankytojų amžių, lytį ir pomėgius. Šie duomenys gaunami iš „Google” interesais pagrįstos reklamos, taip pat iš trečiųjų šalių teikėjų pateiktų lankytojų duomenų. Šių duomenų negalima priskirti konkrečiam asmeniui. Šią funkciją galite bet kada išjungti per „Google” paskyros skelbimų nustatymus arba apskritai uždrausti „Google Analytics” rinkti jūsų duomenis, kaip nurodyta punkte „Nesutikimas dėl duomenų rinkimo”.