1. Databeskyttelse på et øjeblik

Generelle noter

De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside. Personlige data er alle data, hvormed du kan identificeres personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?
Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde hans kontaktoplysninger i aftrykket på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?
På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?
En del af dataene indsamles for at sikre fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?
Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personlige data. Du har også ret til at anmode om korrektion, blokering eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket til dette formål og for yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Tredjeparts analyseværktøjer og værktøjer

Når du besøger vores hjemmeside, kan din surfingadfærd evalueres statistisk. Det sker primært ved hjælp af cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfingadfærd er som regel anonym; surfingadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Du finder detaljerede oplysninger om dette i den følgende databeskyttelseserklæring. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi informerer dig om indsigelsesmulighederne i denne databeskyttelseserklæring.

2. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det sker.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Note om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for denne hjemmeside er:

zeitlos design + vertriebs GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach

Telefon: 01805-003601
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet. Til dette formål er en uformel kommunikation via e-mail til os tilstrækkelig. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af databeskyttelsesloven har den berørte person ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelsesspørgsmål er den statslige databeskyttelseskommissær i den føderale stat, hvor vores virksomhed er baseret. En liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktoplysninger kan findes på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside

Hvis der efter indgåelsen af en kontrakt med omkostninger er en forpligtelse til at give os dine betalingsdata (f.eks. kontonummer i tilfælde af direkte debiteringsgodkendelse), er disse data nødvendige for behandlingen af betalinger.

Betalingstransaktioner via de almindelige betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) sker udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Med krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du overfører til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, blokering, sletning

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og, hvis det er relevant, en ret til korrektion, blokering eller sletning af disse data. Til dette formål såvel som for yderligere spørgsmål om emnet personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Brug af kontaktdata offentliggjort inden for rammerne af aftryksforpligtelsen til at sende reklame- og informationsmateriale, der ikke udtrykkeligt er blevet anmodet om, er hermed forbudt. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam-e-mails.

3. dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies

Nogle af internetsiderne bruger såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte “session cookies”. De slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din terminal, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser, så du informeres om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, du har anmodet om (f.eks. indkøbskurvfunktion), gemmes på grundlag af art. 6 (1) lit. f DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfingadfærd), behandles disse separat i denne databeskyttelseserklæring.

Serverens logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

  • Browsertype og -version
  • Anvendt styresystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavn på den computer, der har adgang
  • Tidspunkt for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, lit. f DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted – til dette formål skal serverlogfilerne indsamles.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, er derfor udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Til dette formål er en uformel meddelelse via e-mail til os tilstrækkelig. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der udføres indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Registrering på denne hjemmeside

Du kan registrere dig på vores hjemmeside for at bruge yderligere funktioner på siden. Vi bruger kun de indtastede data til dette formål med det formål at bruge det respektive tilbud eller den service, som du har registreret dig til. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal gives fuldt ud. I modsat fald afviser vi registreringen.

Ved vigtige ændringer, f.eks. i tilbuddets omfang eller i tilfælde af teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mailadresse, der er angivet under registreringen, til at informere dig på denne måde.

Behandlingen af de data, der indtastes under registreringen, er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Til dette formål er en uformel kommunikation via e-mail til os tilstrækkelig. Lovligheden af den allerede udførte databehandling forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, der indsamles under registreringen, vil blive gemt af os, så længe du er registreret på vores hjemmeside, og vil derefter blive slettet. Lovmæssige opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

Kommentarfunktion på denne hjemmeside

For kommentarfunktionen på denne side gemmes ud over din kommentar også oplysninger om, hvornår kommentaren blev oprettet, din e-mailadresse og, hvis du ikke skriver anonymt, det brugernavn, du har valgt.

Lagring af IP-adressen
Vores kommentarfunktion gemmer IP-adresserne på de brugere, der skriver kommentarer. Da vi ikke kontrollerer kommentarer på vores websted, før de aktiveres, har vi brug for disse data for at kunne gribe ind over for forfatteren i tilfælde af lovovertrædelser såsom fornærmelser eller propaganda.

Opbevaringsperiode for kommentarerne
Kommentarerne og de tilhørende data (f.eks. IP-adresse) gemmes og forbliver på vores hjemmeside, indtil det kommenterede indhold er blevet slettet fuldstændigt, eller kommentarerne skal slettes af juridiske årsager (f.eks. stødende kommentarer).

Juridisk grundlag
Lagringen af kommentarerne er baseret på dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Til dette formål er en uformel kommunikation via e-mail til os tilstrækkelig. Lovligheden af de allerede udførte databehandlingsoperationer forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data i det omfang, de er nødvendige for etablering, indhold eller ændring af det juridiske forhold (beholdningsdata). Dette sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b DSGVO, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data om brugen af vores internetsider (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at fakturere brugeren.

De indsamlede kundedata slettes, når ordren er gennemført, eller forretningsforholdet er ophørt. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket.

Dataoverførsel ved indgåelse af en kontrakt for onlinebutikker, forhandlere og afsendelse af varer

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt i forbindelse med afviklingen af kontrakten, f.eks. til de virksomheder, der har fået overdraget leveringen af varerne, eller det kreditinstitut, der har fået overdraget afviklingen af betalingen. Yderligere overførsel af data finder ikke sted, eller kun hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b i DSGVO, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for en kontrakt.

Dataoverførsel ved indgåelse af en kontrakt om tjenester og digitalt indhold

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at gennemføre kontrakten, f.eks. til det kreditinstitut, der har fået til opgave at gennemføre betalinger.

Yderligere overførsel af data vil ikke finde sted, eller kun hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b i DSGVO, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for en kontrakt.

4. Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruger såkaldte “cookies”. Det er tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Google Analytics-cookies gemmes på grundlag af art. 6 (1) lit. f DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering.

IP-anonymisering
Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på denne hjemmeside. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google inden for EU’s medlemslande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og levere andre tjenester relateret til hjemmesideaktivitet og internetbrug til hjemmesideoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

Browser Plugin
Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. Derudover kan du forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) til Google samt behandling af disse data af Google ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsigelse mod dataindsamling
Du kan forhindre indsamling af dine data af Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der indstilles en opt-out-cookie, som forhindrer indsamling af dine data under fremtidige besøg på denne hjemmeside: Deaktiver Google Analytics. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling af ordredata
Vi har indgået en kontrakt om behandling af ordredata med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.

Demografiske karakteristika i Google Analytics
Denne hjemmeside bruger funktionen “demografiske karakteristika” i Google Analytics. Dette gør det muligt at generere rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser for besøgende på webstedet. Disse data kommer fra interessebaseret annoncering fra Google samt besøgsdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke henføres til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data af Google Analytics som vist i punktet “Indsigelse mod dataindsamling”.