Generelle vilkår og betingelser for webshoppen zeitlos vertrieb & design GmbH
(i det følgende benævnt “webshoppen zeitlos”)

1. Generelt
Alle tjenester, som Onlineshop zeitlos leverer til kunden, leveres udelukkende på grundlag af følgende generelle vilkår og betingelser. Afvigende bestemmelser er kun gyldige, hvis de er blevet aftalt skriftligt mellem Onlineshop zeitlos og kunden.

2. Indgåelse af kontrakten
a) Tilbuddene fra den onlineshop zeitlos på internettet er en uforpligtende opfordring til kunden om at bestille varer i onlineshoppen.
b) Kunden afgiver et bindende tilbud om at indgå en købsaftale, når han/hun bestiller varer på internettet.
c) Onlinebutikken zeitlos er berettiget til at acceptere dette tilbud inden for 2 kalenderdage ved at sende en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen skal sendes pr. e-mail. Hvis fristen på 2 dage udløber uden svar, anses tilbuddet for at være afvist.

3. Leveringstider
Alle varer leveres straks, hvis de er på lager, og kun så længe lager haves.
Levering sker kun inden for Tyskland. Leveringstiden er normalt 5 arbejdsdage og begynder med afsendelsen af ordrebekræftelsen. Angivelsen af leveringstiden er uforpligtende, medmindre der foreligger en skriftlig aftale om det modsatte.
Hvis en vare ikke er tilgængelig med kort varsel, informerer vi dig pr. e-mail om den forventede leveringstid, forudsat at vi har din adresse.
Nogle varer har en længere leveringstid.
I tilfælde af forsinkelser i leveringen, f.eks. på grund af force majeure, trafikforstyrrelser og påbud fra højere myndigheder samt andre begivenheder, som online shop zeitlos ikke er ansvarlig for, kan der ikke gøres krav på erstatning over for online shop zeitlos.

4. Emballage- og forsendelsesomkostninger
For levering inden for Tyskland og emballageomkostninger opkræver onlinebutikken zeitlos en fast pro rata-pris på EUR, uanset antallet og vægten af varer.
For ordrer med en ordreværdi på over EUR leverer vi fragtfrit inden for Tyskland (undtaget herfra). På kundens anmodning kan der også foretages ekspresleverancer. Kunden bærer de ekstra omkostninger, der opstår.

5. Priser og betaling
1. Alle angivne priser er endelige priser, som omfatter den lovpligtige moms på i øjeblikket 19 %.
2. De endelige priser omfatter ikke udgifter til emballage og forsendelse.
3. På grund af den konstante opdatering af websiderne på webshoppen zeitlos mister de oplysninger, der er givet på et tidligere tidspunkt med hensyn til varernes pris og tilstand, deres gyldighed.
4. Den pris, der er angivet på det tidspunkt, hvor kunden afgiver sit tilbud, er afgørende for faktureringen.
5. Betaling af varerne sker mod forudbetaling. Undtagelser er kun gyldige, hvis de er blevet aftalt skriftligt mellem online shop zeitlos og kunden.
6. Kunden er forpligtet til at betale fakturabeløbet inden for 14 dage efter modtagelse af varerne.
7. Hvis kunden ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse efter udløbet af den i nr. 6 nævnte frist, forbeholder Online Shop zeitlos sig ret til at opkræve kunden yderligere påmindelses- og behandlingsgebyrer, der opstår i den forbindelse.
8. Hvis kunden er i restance med betalingen, er online shop zeitlos berettiget til at kræve morarenter til den lovbestemte sats. Online-shop zeitlos’ ret til eventuelt at gøre yderligere erstatningskrav gældende forbliver upåvirket af dette.

6. Forbehold af ejendomsret
De bestilte varer forbliver online shop zeitlos’s ejendom, indtil fuld betaling er foretaget (ejendomsforbehold i henhold til § 449 BGB). Forud for overdragelse af ejendomsretten er pantsætning, sikkerhedsoverdragelse, forarbejdning eller omdannelse af varen ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra online shop zeitlos.

7. Garanti
1. Kundens krav mod online shop zeitlos, som skyldes en defekt ved varen, er underlagt de lovbestemte bestemmelser.
2. Kunden forpligter sig til at undersøge varerne for eventuelle mangler ved modtagelsen og til straks at informere webshoppen, hvis sådanne mangler konstateres. Hvis kunden på et senere tidspunkt opdager, at varen er mangelfuld, er han forpligtet til at underrette online-shoppen uden tidsbegrænsning straks efter, at han har opdaget det. Hvis kunden undlader at anmelde en mangel, anses varen for at være godkendt.
3. Mangler ved varerne omfatter ikke skader, der er forårsaget af kunden ved forkert eller ikke kontraktmæssig håndtering. De oplysninger, som varens producent har givet, er afgørende for ukorrekt og ikke-kontraktmæssig håndtering.

8. Begrænsning af ansvar
Online shop zeitlos er kun ansvarlig for skader, der er baseret på groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller på en skyldig overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse, og som er forårsaget af den selv eller af en af dennes stedfortrædere. Ethvert yderligere erstatningskrav er udelukket. Bestemmelserne i produktansvarsloven forbliver upåvirket.
Desuden er webshoppen zeitlos ikke ansvarlig for den ubegrænsede tilgængelighed af webshoppen selv, da den ikke kan garantere en flydende og fejlfri datakommunikation via internettet, som er nødvendig for dette.

9. Databeskyttelse
De data, som kunden overfører, vil af online shop zeitlos udelukkende blive brugt til at behandle ordrerne. Alle data behandles strengt fortroligt. Data videregives kun til tredjeparter (f.eks. forsendelsestjenester), hvis dette er nødvendigt for ordrebehandlingen. Bestillingsdataene overføres krypteret og sikret, men vi påtager os intet ansvar for datasikkerheden under disse overførsler via internettet (f.eks. på grund af tekniske fejl hos udbyderen) eller for tredjemands kriminelle adgang til filer på vores internetsted. Kunde-logindata, der overføres til kunden på kundens anmodning, skal behandles strengt fortroligt af kunden, da vi ikke påtager os noget ansvar for anvendelsen og anvendelsen af disse data.

10. Copyright
Alle logoer, billeder og grafik fra tredjeparter tilhører de respektive virksomheder og er underlagt de respektive licensgiveres ophavsret. Alle billeder, logoer, tekster, rapporter, scripts og programmeringsrutiner, der vises på disse sider, og som er vores egne udviklinger eller er udarbejdet af os, må ikke kopieres eller anvendes på anden måde uden vores samtykke. Alle rettigheder forbeholdes.

11. Links på vores sider
I sin dom af 12. maj 1998 – 312 O 85/98 – “Ansvar for links” har landsretten i Hamborg besluttet, at man ved at indsætte links også er medansvarlig for det materiale, der tilbydes via disse links. Ifølge landsretten kan dette kun forhindres ved udtrykkeligt at tage afstand fra dette indhold. Vi tager derfor udtrykkeligt afstand fra alle indhold på alle linkede sider på denne hjemmeside. Denne erklæring gælder for alle links på vores hjemmeside.

12. Sted med jurisdiktion
1. Medmindre andet er fastsat i loven, er værnetinget det sted, hvor webshoppen zeitlos har sit hjemsted.
2. Tysk lov finder anvendelse på alle tvister, der måtte opstå i forbindelse med dette retsforhold. Anvendelse af FN’s købelov er udelukket.

13. Gyldigheden af de almindelige betingelser
Ved at afgive en ordre accepteres de generelle vilkår og betingelser for onlinebutikken zeitlos. Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser skulle være ugyldig, uanset årsagen, forbliver gyldigheden af de resterende bestemmelser uændret. Mundtlige aftaler kræver skriftlig bekræftelse.