A zeitlos vertrieb & design GmbH webáruház általános szerződési feltételei
(a továbbiakban: webáruház zeitlos)

1. Általános
Az Onlineshop zeitlos által az ügyfél számára nyújtott valamennyi szolgáltatás kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek alapján vehető igénybe. Ettől eltérő rendelkezések csak akkor érvényesek, ha azokról az Onlineshop zeitlos és az ügyfél írásban állapodott meg.

2. A szerződés megkötése
a) A webáruház idő nélküli ajánlatai az interneten nem kötelező érvényű felhívást jelentenek a vásárló számára, hogy rendeljen árut a webáruházban.
b) A vásárló az interneten történő árubeszerzéskor kötelező érvényű ajánlatot tesz az adásvételi szerződés megkötésére.
c) A zeitlos webáruház jogosult ezt az ajánlatot 2 naptári napon belül elfogadni a megrendelés visszaigazolásának elküldésével. A megrendelés visszaigazolását e-mailben kell elküldeni. Ha a 2 napos határidő válasz nélkül telik le, az ajánlatot elutasítottnak kell tekinteni.

3. Szállítási idők
Minden terméket azonnal kiszállítunk, ha van raktáron, és csak a készlet erejéig.
A szállítás csak Németországon belül történik. A szállítási idő általában 5 munkanap, és a rendelés visszaigazolásának elküldésével kezdődik. A szállítási határidő megjelölése nem kötelező érvényű, kivéve, ha ezzel ellentétes írásbeli megállapodás van.
Ha egy termék rövid időn belül nem áll rendelkezésre, e-mailben tájékoztatjuk Önt a várható szállítási időről, feltéve, hogy rendelkezünk az Ön címével.
Egyes tételek hosszabb szállítási idővel rendelkeznek.
A szállítás késedelme esetén, pl. vis maior, közlekedési fennakadások és felsőbb hatóságok utasításai, valamint egyéb olyan események miatt, amelyekért a zeitlos webáruház nem felelős, a zeitlos webáruházzal szemben semmilyen kártérítési igény nem érvényesíthető.

4. Csomagolási és szállítási költségek
A Németországon belüli szállításért és a csomagolási költségekért az online shop zeitlos a tételek számától és súlyától függetlenül időarányos EUR átalánydíjat számít fel.
EUR feletti rendelés esetén Németországon belül (kivéve) szállítási költségmentesen szállítunk. A megrendelő kérésére expressz szállítás is lehetséges. A felmerülő többletköltségeket a megrendelő viseli.

5. Árak és fizetés
1. A feltüntetett árak végleges árak, amelyek tartalmazzák a jelenleg 19 %-os törvényes áfát.
2. A végleges árak nem tartalmazzák a csomagolás és a szállítás költségeit.
3. Az időtlen webáruház internetes oldalainak folyamatos frissítése miatt az áruk árára és állapotára vonatkozó, egy korábbi időpontban megadott információk érvényüket vesztik.
4. A számlázás szempontjából az ügyfél ajánlatának benyújtásakor feltüntetett ár az irányadó.
5. Az áruk kifizetése előlegként történik. A kivételek csak akkor érvényesek, ha azokról az időtlen webáruház és a vásárló írásban megállapodott.
6. A vevő köteles a számla összegét az áru átvételét követő 14 napon belül kifizetni.
7. Amennyiben a vásárló a 6. pontban meghatározott határidő lejárta után sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Webáruház időtlen fenntartja a jogot, hogy az ebből eredő további emlékeztető és feldolgozási díjakat számítson fel a vásárlónak.
8. Ha a vásárló fizetési késedelembe esik, a zeitlos webáruház jogosult a törvényben előírt mértékű késedelmi kamatot követelni. Ez nem érinti a zeitlos webáruház jogát az esetleges további kártérítési igények érvényesítésére.

6. A tulajdonjog fenntartása
A megrendelt áru a teljes fizetésig a zeitlos webáruház tulajdonában marad (a BGB 449. §-a szerinti tulajdonjog fenntartása). A tulajdonjog átruházását megelőzően az áruk elzálogosítása, biztosítékként történő átruházása, feldolgozása vagy átalakítása a zeitlos webáruház kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

7. Garancia
1. A vásárlónak a webáruházzal szembeni, az áru hibájából eredő követeléseire a törvényi rendelkezések az irányadók.
2. A vásárló vállalja, hogy az áru átvételekor megvizsgálja az árut az esetleges hibák tekintetében, és ha ilyen hibát észlel, haladéktalanul tájékoztatja a webáruházat. Amennyiben a vásárló később észleli, hogy az áru hibás, köteles erről a felfedezést követően haladéktalanul tájékoztatni az online áruházat. Ha a vásárló elmulasztja a hiba bejelentését, az árut elfogadottnak kell tekinteni.
3. Az áru hibái nem foglalják magukban az ügyfél által a nem megfelelő vagy nem szerződésszerű kezeléssel okozott károkat. A nem megfelelő és nem szerződésszerű kezelésre vonatkozóan az áru gyártója által adott tájékoztatás az irányadó.

8. A felelősség korlátozása
A zeitlos webáruház csak olyan károkért felel, amelyek súlyos gondatlanságon vagy szándékos cselekményen, illetve lényeges szerződéses kötelezettség vétkes megszegésén alapulnak, és amelyeket ő maga vagy valamelyik közreműködője okozott. Minden további kártérítési igény kizárt. A termékfelelősségről szóló törvény rendelkezései nem érintik.
A zeitlos webáruház továbbá nem vállal felelősséget magának a webáruháznak a korlátlan elérhetőségéért, mivel nem tudja garantálni az ehhez szükséges gördülékeny és hibamentes internetes adatkommunikációt.

9. Adatvédelem
A vásárló által továbbított adatokat a zeitlos webáruház kizárólag a megrendelések feldolgozására használja fel. Minden adatot szigorúan bizalmasan kezelünk. Az adatokat csak akkor adjuk át harmadik félnek (pl. szállítási szolgáltatások), ha ez a megrendelés feldolgozásához szükséges. A rendelési adatokat titkosított és biztonságos formában továbbítjuk, de nem vállalunk felelősséget az adatbiztonságért az interneten keresztül történő átvitel során (pl. a szolgáltató technikai hibái miatt), sem pedig azért, ha harmadik személyek bűnös módon hozzáférnek az internetes oldalunkon található fájlokhoz. Az ügyfél kérésére az ügyfélnek továbbított ügyfél bejelentkezési adatokat az ügyfélnek szigorúan bizalmasan kell kezelnie, mivel nem vállalunk felelősséget ezen adatok felhasználásáért és alkalmazásáért.

10. Copyright
Minden harmadik fél logója, képe és grafikája az adott cégek tulajdonát képezi, és az adott licencadó szerzői joga alá tartozik. Az ezeken az oldalakon megjelenő összes fénykép, logó, szöveg, jelentés, szkript és programozási rutin, amelyek saját fejlesztésűek vagy általunk készültek, nem másolhatók vagy használhatók fel más módon a hozzájárulásunk nélkül. Minden jog fenntartva.

11. Linkek oldalainkon
A hamburgi tartományi bíróság 1998. május 12-i ítéletében – 312 O 85/98 – „Felelősség a linkekért” – kimondta, hogy a linkek elhelyezése a linkeken keresztül kínált anyagokért való társfelelősséget is eredményezi. A tartományi bíróság szerint ez csak úgy akadályozható meg, ha kifejezetten elhatárolódunk ezektől a tartalmaktól. Ezért kifejezetten elhatárolódunk a honlapon található összes linkelt oldal tartalmától. Ez a nyilatkozat a honlapunkon található összes linkre vonatkozik.

12. A joghatóság helye
1. Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a joghatóság helye a zeitlos webáruház székhelye.
2. A jelen jogviszonyból eredő valamennyi jogvitára a német jog alkalmazandó. Az ENSZ adásvételi jogának alkalmazása kizárt.

13. Az ÁSZF érvényessége
A megrendelés leadásával az időtlen webáruház általános szerződési feltételeit elfogadja. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelen lenne, a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A szóbeli megállapodások írásos megerősítést igényelnek.