Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine zeitlos vertrieb & design GmbH
(v nadaljnjem besedilu: spletna trgovina zeitlos)

1. Splošno
Vse storitve, ki jih spletna trgovina zeitlos opravlja za stranko, se opravljajo izključno na podlagi naslednjih splošnih pogojev. Odstopanja od teh pravil veljajo le, če sta se Onlineshop zeitlos in stranka o njih pisno dogovorila.

2. Sklenitev pogodbe
a) Ponudbe zeitlos spletne trgovine na internetu so nezavezujoče povabilo kupcu, da naroči blago v spletni trgovini.
b) Kupec z naročilom blaga prek spleta poda zavezujočo ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe.
c) Spletna trgovina zeitlos lahko sprejme to ponudbo v dveh koledarskih dneh s pošiljanjem potrditve naročila. Potrditev naročila se pošlje po elektronski pošti. Če se dvodnevni rok izteče brez odgovora, se šteje, da je bila ponudba zavrnjena.

3. Čas dostave
Vsi izdelki bodo dostavljeni takoj, če bodo na voljo na zalogi, in le do porabe zalog.
Dostava je mogoča samo v Nemčiji. Čas dostave je običajno 5 delovnih dni in se začne z odpošiljanjem potrditve naročila. Navedba dobavnega roka je nezavezujoča, razen v primeru drugačnega pisnega dogovora.
Če izdelek ni na voljo v kratkem času, vas bomo po e-pošti obvestili o pričakovanem času dostave, če bomo imeli vaš naslov.
Pri nekaterih izdelkih je čas dostave daljši.
V primeru zamud pri dostavi, npr. zaradi višje sile, motenj v prometu in ukazov višjih organov ter drugih dogodkov, za katere spletna trgovina zeitlos ni odgovorna, spletna trgovina zeitlos ne more uveljavljati odškodninskih zahtevkov.

4. Stroški pakiranja in pošiljanja
Za dostavo po Nemčiji in stroške pakiranja zeitlos spletna trgovina zaračuna sorazmerni pavšalni znesek v višini EUR, ne glede na število in težo izdelkov.
Pri naročilih z vrednostjo naročila nad EUR dostavljamo brez stroškov dostave znotraj Nemčije (razen v tej državi). Na zahtevo stranke lahko opravimo tudi ekspresno dostavo. Dodatne stroške, ki nastanejo, krije stranka.

5. Cene in plačilo
1. Vse navedene cene so končne in vključujejo zakonsko določen DDV, ki trenutno znaša 19 %.
2. Končne cene ne vključujejo stroškov pakiranja in pošiljanja.
3. Zaradi stalnega posodabljanja spletnih strani zeitlos spletne trgovine izgubijo veljavnost informacije o ceni in stanju blaga, ki so bile podane prej.
4. Za izstavitev računa je odločilna cena, navedena ob predložitvi strankine ponudbe.
5. Plačilo za blago se opravi na račun. Izjeme veljajo le, če se o njih pisno dogovorita zeitlos spletna trgovina in kupec.
6. Kupec je dolžan plačati znesek na računu v 14 dneh po prejemu blaga.
7. Če kupec po poteku roka iz št. 6 ne izpolni svoje obveznosti plačila, si zeitlos spletna trgovina pridržuje pravico, da kupcu zaračuna dodatne stroške opomina in obdelave, ki iz tega izhajajo.
8. Če kupec zamuja s plačilom, ima spletna trgovina zeitlos pravico zahtevati zamudne obresti po zakonsko predpisani obrestni meri. To ne vpliva na pravico spletne trgovine zeitlos do morebitnega uveljavljanja nadaljnjih odškodninskih zahtevkov.

6. Ohranitev naslova
Naročeno blago ostane last spletne trgovine zeitlos do celotnega plačila (pridržek lastninske pravice v skladu s § 449 BGB). Pred prenosom lastništva, zastavljanje, prenos v zavarovanje, predelava ali preoblikovanje blaga brez izrecnega soglasja spletne trgovine zeitlos niso dovoljeni.

7. Garancija
1. Za zahtevke kupca do spletne trgovine, ki izhajajo iz napake na blagu, veljajo zakonske določbe.
2. Kupec se zavezuje, da bo ob prejemu blaga preveril, ali ima blago kakršne koli napake, in da bo spletno trgovino nemudoma obvestil o ugotovljenih napakah. Če kupec pozneje ugotovi, da je blago pomanjkljivo, je dolžan o tem nemudoma obvestiti spletno trgovino. Če kupec napake ne sporoči, se šteje, da je blago odobreno.
3. Napake na blagu ne vključujejo škode, ki jo povzroči stranka z nepravilnim ali nepogodbenim ravnanjem. Za nepravilno in nepogodbeno ravnanje so odločilni podatki, ki jih je zagotovil proizvajalec blaga.

8. Omejitev odgovornosti
Spletna trgovina zeitlos je odgovorna le za škodo, ki temelji na hudo malomarnem ali namernem ravnanju ali na krivdni kršitvi bistvene pogodbene obveznosti in jo je povzročila sama ali eden od njenih posrednikov. Vsi nadaljnji odškodninski zahtevki so izključeni. Določbe zakona o odgovornosti za izdelke ostajajo nespremenjene.
Poleg tega spletna trgovina zeitlos ni odgovorna za neomejeno razpoložljivost same spletne trgovine, saj ne more zagotoviti tekočega in brezhibnega prenosa podatkov prek interneta, ki je za to potreben.

9. Varstvo podatkov
Podatke, ki jih posreduje kupec, bo spletna trgovina zeitlos uporabila izključno za obdelavo naročil. Vsi podatki se obravnavajo kot strogo zaupni. Podatki bodo posredovani tretjim osebam (npr. poštnim službam) le, če bo to potrebno za obdelavo naročila. Podatki o naročilih se prenašajo v šifrirani in zaščiteni obliki, vendar ne prevzemamo nobene odgovornosti za varnost podatkov med temi prenosi prek interneta (npr. zaradi tehničnih napak na strani ponudnika) ali za morebiten kriminalni dostop tretjih oseb do datotek na naši spletni strani. Prijavne podatke stranke, ki so ji posredovani na njeno zahtevo, mora stranka obravnavati kot strogo zaupne, saj za uporabo in uporabo teh podatkov ne prevzemamo nobene odgovornosti.

10. Copyright
Vsi logotipi, slike in grafike tretjih oseb so last zadevnih podjetij in so predmet avtorskih pravic ustreznih dajalcev licenc. Vse fotografije, logotipi, besedila, poročila, skripte in programske rutine, prikazane na teh straneh, ki so naš lastni razvoj ali smo jih pripravili mi, se ne smejo kopirati ali uporabljati na kakršen koli drug način brez našega soglasja. Vse pravice pridržane.

11. Povezave na naših straneh
V sodbi z dne 12. maja 1998 – 312 O 85/98 – “Odgovornost za povezave” je deželno sodišče v Hamburgu razsodilo, da vključitev povezav vodi tudi do soodgovornosti za gradivo, ki se ponuja prek teh povezav. Po mnenju deželnega sodišča je to mogoče preprečiti le z izrecnim distanciranjem od teh vsebin. Zato se izrecno distanciramo od vseh vsebin vseh povezanih strani na tej spletni strani. Ta izjava velja za vse povezave na naši spletni strani.

12. Kraj pristojnosti
1. Če zakon ne določa drugače, je krajevno pristojen sedež spletne trgovine zeitlos.
2. Za vse spore, ki lahko izhajajo iz tega pravnega razmerja, se uporablja nemško pravo. Uporaba prodajnega prava ZN je izključena.

13. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja
Z oddajo naročila se strinjate s splošnimi pogoji in določili zeitlos spletne trgovine. Če je katera koli določba teh splošnih pogojev iz kakršnega koli razloga neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Ustni dogovori zahtevajo pisno potrditev.