Verkkokaupan yleiset käyttöehdot zeitlos vertrieb & design GmbH -verkkokauppa
(jäljempänä ’verkkokauppa zeitlos’)

1. Yleistä
Kaikki verkkokauppa zeitlosin asiakkaalle tarjoamat palvelut tarjotaan yksinomaan seuraavien yleisten sopimusehtojen perusteella. Poikkeavat määräykset ovat voimassa vain, jos niistä on sovittu kirjallisesti Onlineshop zeitlosin ja asiakkaan välillä.

2. Sopimuksen tekeminen
a) Internetissä ajattoman verkkokaupan tarjoukset ovat asiakkaita sitomaton kutsu tilata tavaroita verkkokaupasta.
b) Asiakas tekee sitovan tarjouksen ostosopimuksen tekemisestä tilatessaan tavaroita Internetistä.
c) Verkkokauppa Zeitlosilla on oikeus hyväksyä tarjous 2 kalenteripäivän kuluessa lähettämällä tilausvahvistus. Tilausvahvistus lähetetään sähköpostitse. Jos 2 päivän määräaika päättyy ilman vastausta, tarjous katsotaan hylätyksi.

3. Toimitusajat
Kaikki tuotteet toimitetaan välittömästi, jos niitä on varastossa, ja vain niin kauan kuin varastoa riittää.
Toimitus tapahtuu vain Saksan sisällä. Toimitusaika on yleensä 5 työpäivää ja alkaa tilausvahvistuksen lähettämisestä. Toimitusajan ilmoittaminen ei ole sitovaa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
Jos tuotetta ei ole saatavilla lyhyellä varoitusajalla, ilmoitamme sinulle sähköpostitse arvioidun toimitusajan, jos meillä on osoitteesi.
Joillakin tuotteilla on pidempi toimitusaika.
Jos toimitus viivästyy esimerkiksi ylivoimaisen esteen, liikennehäiriöiden ja ylempien viranomaisten määräysten sekä muiden sellaisten tapahtumien vuoksi, joista verkkokauppa zeitlos ei ole vastuussa, verkkokauppa zeitlos ei voi vaatia vahingonkorvausta.

4. Pakkaus- ja toimituskulut
Verkkokauppa zeitlos veloittaa Saksan sisäisestä toimituksesta ja pakkauskustannuksista euron kiinteän kiinteän hinnan riippumatta tuotteiden määrästä ja painosta.
Tilaukset, joiden tilausarvo on yli euroa, toimitamme toimituskuluitta Saksan sisällä (poislukien tämä). Asiakkaan pyynnöstä voidaan tehdä myös pikatoimituksia. Asiakas vastaa aiheutuvista lisäkustannuksista.

5. Hinnat ja maksu
1. Kaikki ilmoitetut hinnat ovat lopullisia hintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron, joka on tällä hetkellä 19 %.
2. Lopulliset hinnat eivät sisällä pakkaus- ja toimituskuluja.
3. Koska verkkokaupan Internet-sivuja päivitetään jatkuvasti, aiemmin annetut tiedot tavaroiden hinnasta ja kunnosta menettävät voimassaolonsa.
4. Asiakkaan tarjouksen jättöhetkellä ilmoitettu hinta on ratkaiseva laskutuksen kannalta.
5. Tavarat maksetaan ennakkomaksuna. Poikkeukset ovat voimassa vain, jos niistä on sovittu kirjallisesti verkkokauppa zeitlos ja asiakkaan välillä.
6. Asiakas on velvollinen maksamaan laskun määrän 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta.
7. Jos asiakas ei ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan kohdassa 6 mainitun määräajan päätyttyä, verkkokauppa zeitlos pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta tästä aiheutuvia ylimääräisiä muistutus- ja käsittelymaksuja.
8. Jos asiakas on maksuviivästynyt, zeitlos-verkkokaupalla on oikeus vaatia viivästyskorkoa laissa säädetyn korkokannan mukaan. Tämä ei vaikuta verkkokauppa zeitlosin oikeuteen esittää mahdollisesti muita vahingonkorvausvaatimuksia.

6. Omistusoikeuden säilyttäminen
Tilatut tavarat pysyvät zeitlos-verkkokaupan omaisuutena siihen asti, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan (omistusoikeuden pidättäminen BGB:n 449 §:n mukaisesti). Ennen omistusoikeuden siirtoa tavaroiden panttaaminen, vakuudeksi luovuttaminen, käsittely tai muuntaminen ei ole sallittua ilman verkkokauppa zeitlosin nimenomaista suostumusta.

7. Takuu
1. Asiakkaan tavaran virheestä johtuviin vaatimuksiin verkkokauppaa kohtaan, jotka eivät ole ajattomia, sovelletaan lakisääteisiä säännöksiä.
2. Asiakas sitoutuu tarkastamaan tavarat niiden vastaanottamisen jälkeen mahdollisten vikojen varalta ja ilmoittamaan verkkokaupalle välittömästi, jos tällaisia vikoja havaitaan. Jos asiakas havaitsee myöhemmin, että tavarat ovat viallisia, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä verkkokaupalle välittömästi sen havaittuaan. Jos asiakas ei ilmoita virheestä, tavarat katsotaan hyväksytyiksi.
3. Tavaroiden virheet eivät sisällä vaurioita, jotka asiakas on aiheuttanut virheellisellä tai sopimuksen vastaisella käsittelyllä. Tavaran valmistajan antamat tiedot ovat ratkaisevia vääränlaisen ja sopimuksettoman käsittelyn osalta.

8. Vastuun rajoittaminen
Verkkokauppa zeitlos on vastuussa vain vahingoista, jotka perustuvat törkeän huolimattomaan tai tahalliseen toimintaan tai olennaisen sopimusvelvoitteen tuottamukselliseen rikkomiseen ja jotka ovat aiheutuneet sen itsensä tai jonkun sen avustajan toimesta. Kaikki muut vahingonkorvausvaatimukset on suljettu pois. Tuotevastuulain säännökset eivät vaikuta tähän.
Verkkokauppa zeitlos ei myöskään ole vastuussa verkkokaupan rajoittamattomasta käytettävyydestä, koska se ei voi taata tätä varten tarvittavaa sujuvaa ja virheetöntä tiedonsiirtoa Internetin välityksellä.

9. Tietosuoja
Verkkokauppa zeitlos käyttää asiakkaan toimittamia tietoja yksinomaan tilausten käsittelyyn. Kaikkia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille (esim. kuljetuspalveluille) vain, jos se on tarpeen tilausten käsittelyä varten. Tilaustiedot siirretään salatussa ja suojatussa muodossa, mutta emme ota vastuuta tietoturvasta näiden Internetin kautta tapahtuvien siirtojen aikana (esim. palveluntarjoajan teknisten virheiden vuoksi) tai siitä, että kolmannet osapuolet pääsevät rikollisesti käsiksi Internet-sivustomme tiedostoihin. Asiakkaan pyynnöstä asiakkaalle toimitettuja asiakaskirjautumistietoja asiakkaan on käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina, sillä emme ota vastuuta näiden tietojen käytöstä ja soveltamisesta.

10. Copyright
Kaikki kolmansien osapuolten logot, kuvat ja grafiikka ovat kyseisten yritysten omaisuutta, ja niihin sovelletaan kyseisten lisenssinantajien tekijänoikeuksia. Kaikkia näillä sivuilla esitettyjä valokuvia, logoja, tekstejä, raportteja, skriptejä ja ohjelmointirutiineja, jotka ovat omaa kehitystyötämme tai jotka olemme itse laatineet, ei saa kopioida tai käyttää millään muulla tavalla ilman suostumustamme. Kaikki oikeudet pidätetään.

11. Linkit sivuillamme
Hampurin alueellinen tuomioistuin päätti 12. toukokuuta 1998 antamassaan tuomiossa 312 O 85/98 – ”Vastuu linkkien käytöstä”, että linkkien sisällyttäminen johtaa myös yhteisvastuuseen linkkien kautta tarjotusta aineistosta. Tuomioistuimen mukaan tämä voidaan estää ainoastaan ottamalla nimenomaisesti etäisyyttä kyseiseen sisältöön. Tämän vuoksi otamme nimenomaisesti etäisyyttä kaikkien tällä kotisivulla olevien linkitettyjen sivujen sisältöön. Tämä julistus koskee kaikkia verkkosivujemme linkkejä.

12. Oikeuspaikka
1. Jollei laissa toisin säädetä, oikeuspaikkana on zeitlos-verkkokaupan rekisteröity kotipaikka.
2. Saksan lakia sovelletaan kaikkiin riitoihin, jotka voivat syntyä tästä oikeussuhteesta. YK:n kauppalain soveltaminen on suljettu pois.

13. Yleisten sopimusehtojen pätevyys
Tilauksen tekemällä hyväksyt ajattoman verkkokaupan yleiset ehdot. Jos jokin näiden yleisten sopimusehtojen määräys on mistä tahansa syystä mitätön, se ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon. Suulliset sopimukset edellyttävät kirjallista vahvistusta.