Allmänna villkor för webbutiken zeitlos vertrieb & design GmbH
(nedan kallad nätbutiken zeitlos).

1. Allmän information
Alla tjänster som Onlineshop zeitlos tillhandahåller kunden ska uteslutande tillhandahållas på grundval av följande allmänna villkor. Avvikande bestämmelser är endast giltiga om de har överenskommits skriftligen mellan Onlineshop zeitlos och kunden.

2. Slutande av kontraktet
a) Erbjudandena från den zeitlos nätbutiken på Internet är en icke-bindande inbjudan till kunden att beställa varor i nätbutiken.
b) Kunden lämnar ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal när han eller hon beställer varor på Internet.
c) Onlinebutiken zeitlos har rätt att acceptera erbjudandet inom 2 kalenderdagar genom att skicka en orderbekräftelse. Beställningsbekräftelsen ska skickas via e-post. Om 2-dagarsfristen löper ut utan svar ska erbjudandet anses ha avvisats.

3. Leveranstider
Alla varor levereras omedelbart om de finns i lager och endast så länge lagret räcker.
Leverans sker endast inom Tyskland. Leveranstiden är vanligtvis 5 arbetsdagar och börjar när orderbekräftelsen skickas. Uppgiften om leveranstid är icke bindande om det inte finns ett skriftligt avtal om motsatsen.
Om en vara inte är tillgänglig med kort varsel informerar vi dig via e-post om den förväntade leveranstiden, förutsatt att vi har din adress.
Vissa varor har en längre leveranstid.
Vid leveransförseningar, t.ex. på grund av force majeure, trafikstörningar och order från högre myndigheter samt andra händelser som nätbutiken zeitlos inte ansvarar för, kan inget skadeståndskrav ställas mot nätbutiken zeitlos.

4. Förpacknings- och fraktkostnader
För leverans inom Tyskland och förpackningskostnader tar nätbutiken zeitlos ut en proportionell schablonavgift på EUR, oavsett antal och vikt av artiklarna.
För beställningar med ett ordervärde över EUR levererar vi fraktfritt inom Tyskland (undantaget från detta). På kundens begäran kan även expressleveranser göras. Kunden står för de extra kostnader som uppstår.

5. Priser och betalning
1. Alla angivna priser är slutpriser och inkluderar den lagstadgade momsen på för närvarande 19 %.
2. I slutpriserna ingår inte kostnaderna för förpackning och frakt.
3. På grund av den ständiga uppdateringen av webbsidorna för nätbutiken zeitlos förlorar den information som lämnats vid en tidigare tidpunkt om varornas pris och skick sin giltighet.
4. Det pris som anges när kundens anbud lämnas in ska vara avgörande för faktureringen.
5. Betalning för varorna ska ske mot betalning. Undantag är endast giltiga om de har avtalats skriftligen mellan zeitlos onlinebutik och kunden.
6. Kunden är skyldig att betala fakturabeloppet inom 14 dagar efter mottagandet av varorna.
7. Om kunden inte har uppfyllt sin betalningsskyldighet efter utgången av den tidsfrist som anges i punkt 6, förbehåller sig Online Shop zeitlos rätten att debitera kunden ytterligare påminnelse- och behandlingsavgifter som uppstår på grund av detta.
8. Om kunden är i dröjsmål med betalningen har nätbutiken zeitlos rätt att kräva dröjsmålsränta enligt den lagstadgade räntesatsen. Onlinebutiken zeitloss rätt att eventuellt göra ytterligare skadeståndskrav gällande påverkas inte av detta.

6. Behållande av äganderätten
De beställda varorna förblir nätbutiken zeitlos:s egendom till dess att full betalning har skett (äganderättsförbehåll enligt § 449 BGB). Före överföring av äganderätten är pantsättning, överföring som säkerhet, bearbetning eller omvandling av varorna inte tillåten utan uttryckligt samtycke från online shop zeitlos.

7. Garanti
1. Kundens anspråk mot nätbutiken zeitlos på grund av fel i varorna ska regleras av de lagstadgade bestämmelserna.
2. Kunden förbinder sig att undersöka varorna för eventuella fel vid mottagandet och att omedelbart informera nätbutiken om sådana fel upptäcks. Om kunden senare upptäcker att varorna är defekta, är han skyldig att informera nätbutiken om detta utan dröjsmål efter att ha upptäckt det. Om kunden underlåter att anmäla ett fel ska varorna anses vara godkända.
3. Brister i varorna omfattar inte skador som kunden orsakat genom felaktig eller icke avtalsenlig hantering. Den information som tillhandahållits av tillverkaren av varorna ska vara avgörande för felaktig och icke avtalsenlig hantering.

8. Begränsning av ansvar
Onlinebutiken zeitlos är endast ansvarig för skador som grundar sig på grovt vårdslösa eller avsiktliga handlingar eller på grovt brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse och som orsakats av den själv eller någon av dess ställföreträdare. Alla ytterligare skadeståndsanspråk är uteslutna. Bestämmelserna i produktansvarslagen ska förbli oförändrade.
Dessutom ansvarar nätbutiken zeitlos inte för att nätbutiken är obegränsat tillgänglig, eftersom den inte kan garantera en smidig och felfri datakommunikation via Internet som krävs för detta.

9. Uppgiftsskydd
De uppgifter som kunden överför kommer att användas av nätbutiken zeitlos uteslutande för att behandla beställningarna. Alla uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Uppgifter överlämnas endast till tredje part (t.ex. frakttjänster) om detta är nödvändigt för orderbehandlingen. Beställningsuppgifterna överförs i krypterad och säker form, men vi tar inget ansvar för datasäkerheten vid dessa överföringar via Internet (t.ex. på grund av tekniska fel från leverantörens sida) eller för att tredje part har kriminell tillgång till filer på vår webbplats. Kundinloggningsuppgifter som överförs till kunden på kundens begäran måste behandlas strikt konfidentiellt av kunden, eftersom vi inte tar något ansvar för användningen och tillämpningen av dessa uppgifter.

10. Copyright
Alla logotyper, bilder och grafik från tredje part tillhör respektive företag och omfattas av respektive licensgivares upphovsrätt. Alla foton, logotyper, texter, rapporter, manus och programmeringsrutiner som visas på dessa sidor, som är vår egen utveckling eller har utarbetats av oss, får inte kopieras eller användas på något annat sätt utan vårt samtycke. Alla rättigheter är förbehållna.

11. Länkar på våra sidor
I sin dom av den 12 maj 1998 – 312 O 85/98 – ”Ansvar för länkar”, beslutade den regionala domstolen i Hamburg att medverkan till ansvaret för det material som erbjuds via dessa länkar också kan uppstå genom att länkar läggs in. Enligt domstolen kan detta endast förhindras genom att man uttryckligen tar avstånd från detta innehåll. Vi tar därför uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor på denna hemsida. Detta uttalande gäller för alla länkar på vår hemsida.

12. Plats för jurisdiktion
1. Om inte annat föreskrivs i lag är jurisdiktionen den registrerade platsen för nätbutiken zeitlos.
2. Tysk lag ska tillämpas på alla tvister som kan uppstå i samband med detta rättsliga förhållande. Tillämpning av FN:s försäljningslagstiftning är utesluten.

13. Giltigheten av de allmänna villkoren
Genom att göra en beställning godkänner du de allmänna villkoren för nätbutiken zeitlos. Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltig, oavsett anledning, ska giltigheten av de övriga bestämmelserna förbli oförändrad. Muntliga avtal kräver skriftlig bekräftelse.