Innehållet i online-erbjudandet
zeitlos design + vertriebs GmbH förbehåller sig rätten att inte ansvara för att informationen är aktuell eller fullständig. Ansvarskrav mot zeitlos design + vertriebs GmbH avseende materiella eller immateriella skador som orsakats av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller av användning av felaktig eller ofullständig information är principiellt uteslutna, i den mån det inte finns några bevis för uppsåt eller grov vårdslöshet från zeitlos design + vertriebs GmbH:s sida.

Alla erbjudanden kan ändras utan förvarning och är inte bindande. zeitlos design + vertriebs GmbH förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan förvarning eller att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen.