Inhoud van het online-aanbod
zeitlos design + vertriebs GmbH behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit of volledigheid van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen zeitlos design + vertriebs GmbH met betrekking tot materiële of immateriële schade die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van zeitlos design + vertriebs GmbH.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. zeitlos design + vertriebs GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.