Obsah online ponuky
Spoločnosť zeitlos design + vertriebs GmbH si vyhradzuje právo nezodpovedať za aktuálnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Nároky na zodpovednosť voči spoločnosti zeitlos design + vertriebs GmbH týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd spôsobených použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych alebo neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ neexistuje dôkaz o úmyselnom konaní alebo hrubej nedbanlivosti zo strany spoločnosti zeitlos design + vertriebs GmbH.

Všetky ponuky sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú záväzné. zeitlos design + vertriebs GmbH si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti stránok alebo celú ponuku bez predchádzajúceho upozornenia alebo dočasne alebo trvalo ukončiť jej zverejňovanie.