Indholdet af onlinetilbuddet
zeitlos design + vertriebs GmbH påtager sig intet ansvar for aktualiteten eller fuldstændigheden af de givne oplysninger. Ansvarskrav mod zeitlos design + vertriebs GmbH vedrørende materielle eller immaterielle skader, der er forårsaget af brug eller ikke-brug af de tilvejebragte oplysninger eller af brugen af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, er principielt udelukket, medmindre zeitlos design + vertriebs GmbH kan påvises at have handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Alle tilbud kan ændres uden varsel og er uforpligtende. zeitlos design + vertriebs GmbH forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller til at ophøre med at offentliggøre det midlertidigt eller permanent.