Vsebina spletne ponudbe
družba zeitlos design + vertriebs GmbH si pridržuje pravico, da ne odgovarja za aktualnost ali popolnost posredovanih informacij. Zahtevki iz naslova odgovornosti do družbe zeitlos design + vertriebs GmbH v zvezi z materialno ali nematerialno škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe zagotovljenih informacij ali zaradi uporabe nepravilnih ali nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, če ni dokazov o nameri ali hudi malomarnosti družbe zeitlos design + vertriebs GmbH.

Vse ponudbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in so nezavezujoče. zeitlos design + vertriebs GmbH si izrecno pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni ali izbriše dele strani ali celotno ponudbo ali da začasno ali trajno preneha z objavo.