Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine zeitlos vertrieb & design GmbH
(u daljnjem tekstu internetska trgovina zeitlos)

1. Općenito
Sve usluge koje Internet trgovina pruža za kupca provode se isključivo na temelju sljedećih općih uvjeta. Odstupanja od propisa vrijede samo ako su pisanim putem dogovorena između internetske trgovine i kupca.

2. sklapanje ugovora
a) Ponude internetske trgovine neobvezujući su poziv kupcu da naruči robu u internetskoj trgovini.
b) Obvezujuću ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora kupac daje prilikom narudžbe robe putem interneta.
c) Internetska trgovina ima pravo prihvatiti ovu ponudu u roku od 2 kalendarska dana slanjem potvrde narudžbe. Narudžba se potvrđuje e-poštom. Nakon isteka roka od 2 dana bez odgovora, ponuda se smatra odbijenom.

3. rokovi isporuke
Svi artikli bit će isporučeni odmah, pod uvjetom da su dostupni na skladištu i samo do isteka zaliha.
Dostava samo u Njemačkoj. Rok isporuke je obično 5 radnih dana i počinje slanjem potvrde narudžbe. Naznaka roka isporuke je neobvezujuća, osim ako ne postoji drugačiji pismeni dogovor.
Ako artikal nije dostupan u kratkom roku, obavijestit ćemo vas e-poštom o očekivanom vremenu isporuke, pod uvjetom da imamo vašu adresu.
Neki artikli imaju duži rok isporuke.
U slučaju kašnjenja u isporuci, npr. zbog više sile, smetnji u prometu i naloga viših tijela te drugih događaja za koje Internet trgovina nije odgovorna, prema Internet trgovini se ne mogu postavljati nikakvi zahtjevi za naknadu štete.

4. troškove pakiranja i dostave
Za dostavu unutar Njemačke i troškove pakiranja, online trgovina obračunava proporcionalni paušalni iznos od EUR, bez obzira na broj i težinu artikala.
Za narudžbe čija je vrijednost veća od EUR, isporučujemo besplatno unutar Njemačke (isključeno iz ovoga). Na zahtjev kupca moguće je i ekspresna dostava. Kupac snosi nastale dodatne troškove.

5. Cijene i plaćanje
1. Sve cijene su konačne cijene koje uključuju zakonski PDV od trenutno 19%.
2. Konačne cijene ne uključuju troškove pakiranja i dostave.
3. Zbog stalnog ažuriranja internetskih stranica online trgovine, informacije dane ranije o cijeni i kvaliteti robe više nisu važeće.
4. Za fakturiranje je odlučujuća cijena iskazana u trenutku kada kupac preda ponudu.
5. Roba se plaća na račun. Iznimke vrijede samo ako su pisanim putem dogovorene između internetske trgovine i kupca.
6. Kupac je dužan platiti iznos računa u roku od 14 dana od dana primitka robe.
7. Ako kupac nije podmirio svoju obvezu plaćanja nakon isteka roka navedenog pod br. 6, internetska trgovina zadržava pravo naplatiti kupcu nastale dodatne naknade za opomenu i obradu.
8. Ako kupac kasni s plaćanjem, internetska trgovina ima pravo potraživati ​​zatezne kamate prema zakonskoj stopi. Pravo online trgovine na daljnje zahtjeve za naknadu štete ostaje nepromijenjeno.

6. zadržavanje prava vlasništva
Naručena roba ostaje vlasništvo internetske trgovine do potpunog plaćanja (pridržaj vlasništva prema § 449 BGB). Prije prijenosa vlasništva nije dopušteno zalaganje, prijenos vlasništva, obrada ili redizajn robe bez izričitog pristanka internetske trgovine.

7. jamstvo
1. Zahtjevi kupca prema web trgovini temeljem nedostatka na robi temelje se na zakonskim odredbama.
2. Kupac se obvezuje da će robu po primitku pregledati radi eventualnih nedostataka i odmah obavijestiti internetsku trgovinu ako ih pronađe. Ukoliko kupac naknadno sazna da roba ima nedostatak, dužan je o tome obavijestiti web trgovinu odmah nakon što je isti otkrio. Ako kupac ne prijavi nedostatak, smatra se da je roba odobrena.
3. Šteta koju je kupac prouzročio nestručnim ili neugovornim rukovanjem ne smatra se nedostatkom robe. Za neprikladnost i nesukladnost odlučujući su podaci koje daje proizvođač robe.

8. Ograničenje odgovornosti
Online shop zeitlos odgovoran je samo za štete koje se temelje na krajnjem nemaru ili namjernim radnjama ili na svjesnom kršenju materijalne ugovorne obveze, a koje je prouzročio on sam ili netko od njegovih posrednika. Zahtjevi za naknadu štete izvan ovoga su isključeni. Odredbe Zakona o odgovornosti za proizvode ostaju nepromijenjene.
Nadalje, internetska trgovina se ne može smatrati odgovornom za neograničenu dostupnost same internetske trgovine, budući da ne može jamčiti za to potrebnu glatku i besprijekornu komunikaciju podataka putem interneta.

9. zaštita podataka
Podatke koje je poslao kupac koristit će samo internetska trgovina za obradu narudžbi. Svi podaci će se tretirati povjerljivo. Podaci će se proslijediti trećim stranama (npr. otpremnim službama) samo ako je to potrebno za obradu narudžbe. Podaci o narudžbi su šifrirani i sigurno se prenose, ali ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sigurnost podataka tijekom ovog prijenosa putem interneta (npr. zbog tehničkih grešaka na strani pružatelja usluga) ili za bilo kakav kriminalni pristup trećih strana datotekama na našoj internetskoj prisutnosti . Pristupne podatke korisnika za prijavu, koji se šalju korisniku na zahtjev kupca, korisnik mora tretirati kao strogo povjerljive, budući da ne preuzimamo odgovornost za korištenje i primjenu tih podataka.

10. Copyright
Svi prikazani logotipi, slike i grafike trećih strana vlasništvo su dotičnih tvrtki i podliježu autorskim pravima dotičnih davatelja licence. Sve fotografije, logotipi, tekstovi, izvješća, skripte i programske rutine predstavljene na ovim stranicama, koje su naš vlastiti razvoj ili smo ih mi pripremili, ne smiju se kopirati ili koristiti na bilo koji drugi način bez našeg pristanka. Sva prava pridržana.

11. Linkovi na našoj stranici
Presudom od 12. svibnja 1998. – 312 O 85/98 – “Odgovornost za poveznice” okružni sud u Hamburgu odlučio je da se postavljanjem poveznice može snositi odgovornost za sadržaj povezane stranice. Prema regionalnom sudu, prihvaćanje ove odgovornosti može se isključiti samo izričitim distanciranjem od ovog sadržaja. Stoga se ovime izričito ograđujemo od svih sadržaja na svim povezanim stranicama na ovoj početnoj stranici. Ova se izjava odnosi na sve poveznice na našoj web stranici.

12. mjesto jurisdikcije
1. Osim ako zakonom nije drukčije propisano, mjesto jurisdikcije je mjesto poslovanja internetske trgovine.
2. Za sve sporove koji mogu nastati iz ovog pravnog odnosa primjenjuje se njemačko pravo. Primjena UN zakona o prodaji je isključena.

13. Valjanost odredbi i uvjeta
Uz narudžbu, Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine su bezvremenski priznati. Ako je neka odredba ovih Općih uvjeta iz bilo kojeg razloga ništavna, valjanost preostalih odredbi neće utjecati. Usmeni dogovori zahtijevaju pismenu potvrdu.